ចម្រៀងចាបដង្កូវ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

កូនពៅកំពុងតែយំទារម្ដាយទិញកាំភ្លើងជ័របាញ់ទឹក ស្រាប់តែពៅឈប់យំព្រោះឃើញចាបដង្កូវយំខ្លាំងជាង តែម្ដាយប្រាប់ថាវាច្រៀងទេ។ ម្ដាយ និងបងស្រីពៅនិយាយប្រាប់ពៅថា ពៅមានមាឌធំជាងចាប តើគួរធ្វើអ្វីខ្លះ?