តម្បាញកន្ទេលក្រហម

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ការតម្បាញកន្ទេលក្រហមគឺជាជំនាញប្រពៃណីដែលអ្នកស្រុកចេះតៗគ្នាពីដូនតាមក រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នប្រជារាស្ត្រនូវតែនិយមប្រើកន្ទេលក្រហមនៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងៗ ។  តើការផលិតកន្ទេលក្រហមគេត្រូវធ្វើវាបែបណាហើយប្រើវត្ថុធាតុដើមអ្វីខ្លះ?