ប្រាសាទកោះកេរ

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ស្ដេចដំរីសមួយមានកូនក្រមុំមានរូបឆោមល្អពន់ពេក ហើយបានសង់ប្រាសាទសសរមួយឲ្យកូនក្រមុំស្នាក់នៅ។​ នៅពេលត្រឡប់មកពីរកចំណីវិញមិនឃើញកូន ស្ដេចដំរីសស្រែករកកូនរំពងពេញព្រៃ។