យើងទៅលេងក្រុងអង្គរ

រៀបរៀងដោយ

បោះពុម្ពឆ្នំា

វិស្សមកាលបានមកដល់ សិស្សសាលាបឋមសិក្សាភូមិយើង បានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅមើលប្រាសាទបុរាណខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប តើប្រាសាទបុរាណណាខ្លះដែលពួកគេបានទៅមើល? តើប្រាសាទនីមួយៗសាងសង់នៅពេលណាមានរចនាបថ ដូចម្តេចខ្លះ?