ដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ ផេនដាសុភា

វិចិត្រករ

បោះពុម្ពឆ្នំា

ក្លិនស្វាយទុំក្រអូបឈ្ងុយពីភ្នំមក ធ្វើឱ្យផេនដាសុភាចង់ញ៉ាំយ៉ាងខ្លាំង។ តាមផ្លូវពីផ្ទះទៅដើមស្វាយនោះមានឧសគ្គជាច្រើន ប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ឈប់ផេនដាសុភាពីដំណើរផ្សងព្រេងនេះបានទេ។