ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ

ល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរមានច្រើនប្រភេទ ដូចជាទាញព្រ័ត្រ លាក់កន្សែង បូតសណ្តែក លោតអន្ទាក់ បោះឈូង ដណ្តើមស្លឹកឈើ តើប្រវត្តិនិងការលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរនោះដូចម្តេចដែរ?