រឿង ទំនួញគ្រាប់បាយ

កុមារាសម្បត្តិជាកូនកសិករ មិនចេះស្តាយស្រណោះម្ហូបអាហារទេ។ ពេលគាត់ញ៉ាំបាយ គ្រាប់បាយធ្លាក់រាយគ្រប់កន្លែងតុបាយ និងដី។ គ្រាប់បាយដែលមានបំណងចង់ប្រើប្រាស់ខ្លួនាចំណីបំពេញសេចក្តីស្រេកឃ្លានរបស់មនុស្ស បានខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការណ៍នេះ។ ពួកវាបានរអ៊ូរទាំងនារាត្រីមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ ហើយសម្បត្តិបានលបស្តាប់លឺ។ សម្បត្តិមានការសោកស្តាយជាខ្លាំង ហើយបានសន្យាកែប្រែខ្លួន។ សូមរីករាយនឹងការនិទានរឿងដូចតទៅ។